Anasayfa

 • 0

Otopark Yerleşimi Kazalar & Önlemler


Otopark Yerleşiminde Kazaları, Önlemler ve Sorumluluk

Otopark yerleşiminde meydana gelen kazaların nedenleri çeşitli olabilir. Bu nedenlerden bazıları şunlardır:

 • Sürücü hataları: Otopark yerleşiminde meydana gelen kazaların büyük bir bölümü, sürücülerin dikkatsizliği, hatalı park etme, manevra yaparken yetersiz dikkat, hızlı araç kullanma vb. nedenlerden kaynaklanır.
 • Yetersiz aydınlatma: Otoparklarda yetersiz aydınlatma, görüşü zorlaştırır ve kazalara neden olabilir. Özellikle gece veya kötü hava koşullarında yetersiz aydınlatma kazaları artırır.
 • Yetersiz işaretlemeler: Otoparklarda yeterli yönlendirme işaretlemeleri olmadığı zaman, sürücüler park etmek, otoparktan çıkış yolunu bulma veya manevra yapmakta zorluk çekebilir. Bu da kazalara neden olabilir.
 • Yetersiz güvenlik önlemleri: Otopark yerleşiminde yeterli güvenlik önlemleri alınmadığı zaman, araç hırsızlıkları, vandalizm, saldırılar gibi suçlar işlenebilir. Bu durum sürücülerin güvenliği açısından da risk taşır.
 • Yetersiz bakım: Otopark yerleşiminde yeterli bakım yapılmadığı zaman, aydınlatma ,havalandırma ve zemin yüzeyinde çizgilerin silinmesi, çukurlar, bozukluklar ve engeller oluşabilir. Bu da kazalara neden olabilir.

Otoparklarda işletmeci firmanın alması gereken önlemler

Otopark yerleşiminden kaynaklı kazaların önlenmesi için işletmeci firmaların alabileceği önlemler şunlardır:

 • İyi aydınlatma: Otoparkın tüm bölümlerinin iyi aydınlatılması, sürücülerin araçlarını park etmeleri ve hareket etmeleri sırasında diğer araçlarla ve nesnelerle çarpışmaları engelleyebilir.
 • Trafik işaretleri: Otoparklarda trafik işaretleri uygun yerlerde ve doğru şekilde kullanılmalıdır. Yön gösterici levhalar, park yeri işaretleri, hız limiti işaretleri, kasisler vb. uygulama malzemeleri kullanarak sürücülerin otoparkta doğru şekilde yönlendirilmesi sağlanabilir.
 • Engellemelerin kaldırılması: Otoparkta araçların ve diğer nesnelerin düzgün bir şekilde park edilmesi için engelleyici nesnelerin kaldırılması veya belirgin bir şekilde köşe  koruyucuları, stoper, delinatör gibi malzemelerle işaretlenmesi gerekmektedir.
 • Personel eğitimi: Otopark personelinin sürücülerle etkileşiminde doğru davranışları öğrenmeleri için eğitim verilmelidir. Personel, sürücülerin doğru yönlendirilmesi, otoparkta güvenli bir ortamın sağlanması ve kazaların önlenmesi için gerekli bilgi ve becerilere sahip olmalıdır.
 • Güvenlik kameraları: Güvenlik kameraları, otoparkta meydana gelen kazaların önlenmesine yardımcı olabilir. Kameralar, araçların ve diğer nesnelerin doğru şekilde park edilip edilmediğini, sürücülerin kurallara uygun davranıp davranmadığını izleyerek sorunları önceden tespit etme imkanı sağlar.
 • Sık kontroller: İşletmeci firmaların otoparkta düzenli kontroller yaparak potansiyel tehlike oluşturan durumları önceden tespit etmesi ve en kısa sürede önlem alması gerekmektedir.

Bu önlemler, otoparklarda meydana gelen kazaların sayısını azaltabilir ve sürücülerin güvenli bir şekilde park edebilmeleri için gerekli ortamı sağlayabilir.

Otopark Kazalarında Sorumluluk

Otopark İşletmeci firma sorumluluğu

Otoparklardaki kazalarda işletmeci firmalar, genellikle kusurlu kabul edilir ve kazadan doğan maddi ve manevi zararlardan sorumlu tutulabilirler.İşletmeci firmalar,   otoparkın düzenli bir şekilde kontrol edilmesi, güvenlik önlemlerinin alınması, aydınlatmanın yeterli düzeyde olması, trafik işaretlerinin uygun yerlerde ve doğru şekilde kullanılması gibi tedbirleri almakla yükümlüdür. Ancak, sürücülerin kusurlu davranışları nedeniyle meydana gelen kazalarda, sorumluluk tamamen işletmeci firmalara yüklenmeyebilir. Bu nedenle, her otopark kazası farklı koşullar altında gerçekleştiğinden, sorumluluğun tam olarak belirlenmesi için detaylı bir inceleme yapılması gerekmektedir.

Otoparklardaki kazalarda işletmeci firmalar, genellikle kusurlu kabul edilir ve kazadan doğan maddi ve manevi zararlardan sorumlu tutulabilirler. İşletmeci firmalar, otoparkın düzenli bir şekilde kontrol edilmesi, güvenlik önlemlerinin alınması, aydınlatmanın yeterli düzeyde olması, trafik işaretlerinin uygun yerlerde ve doğru şekilde kullanılması gibi tedbirleri almakla yükümlüdür. Ancak, sürücülerin kusurlu davranışları nedeniyle meydana gelen kazalarda, sorumluluk tamamen işletmeci firmalara yüklenmeyebilir. Bu nedenle, her otopark kazası farklı koşullar altında gerçekleştiğinden, sorumluluğun tam olarak belirlenmesi için detaylı bir inceleme yapılması gerekmektedir.

Otoparklarda meydana gelen kazalarda sürücü hataları şunları içerebilir:

 • Yetersiz manevra alanı kullanımı: Sürücüler, araçlarını park yerlerine park ederken, park alanlarını ve araç boyutlarını hesaba katmayarak yetersiz manevra alanı kullanabilirler.
 • Hız: Sürücüler, otoparkta yeterince yavaş sürmeyerek diğer araçlarla çarpışabilirler.
 • Dikkatsizlik: Sürücüler, park yerlerine park etmek için dikkatsizce manevra yaparak diğer araçlara veya yayalara zarar verebilirler.
 • Yön işaretlerine uymama: Sürücüler, otoparklarda yön işaretlerini veya trafik işaretlerini görmezden gelerek yanlış yönde veya ters yönde sürüş yapabilirler.
 • Sürüş becerileri: Sürücüler, araç kullanma becerileri yetersiz olabilir ve bu da kazalara neden olabilir.

Bu gibi sürücü hataları, otoparklarda çarpışmalar, çarpışmaların yanı sıra, araç ve insanlara zarar veren diğer kazalara da yol açabilir.

Sürücü sorumluluğu

Otoparklardaki kazalarda sorumluluk, kazanın neden olduğu faktörlere bağlı olarak değişebilir. Genellikle, kazanın neden olduğu faktörler ve kazaya katılanların davranışları göz önüne alınarak sorumluluk belirlenir. Örneğin, sürücülerin yetersiz manevra alanı kullanımı, hızlı sürüş, dikkatsizlik, yön işaretlerine uymama gibi nedenlerle otopark kazaları oluşabilir. Bu durumda, kazanın meydana gelmesinde sürücülerin sorumluluğu olabilir.

Ancak, otoparkta bir araç park ederken veya araçtan iner veya biner iken yaya kazaları da meydana gelebilir. Bu durumda, sürücüsü, aracı park ederken veya araçtan iner veya binerken yaya trafiğine uygun şekilde davranmakla yükümlüdür. Eğer sürücü, bu yükümlülüklerini yerine getirmezse, kazanın meydana gelmesinde sorumluluk onlarda olabilir.

Otopark kazalarında sorumluluk, kazanın meydana geldiği durumun nedenlerine bağlı olarak farklılık gösterebilir. Bu nedenle, her otopark kazası ayrı ayrı ele alınmalı ve sorumluluk belirlenirken tüm faktörler dikkate alınmalıdır.

Otopark yenileme, otopark bakımı, otopark işaretleme, otopark zemin sorunları, personel eğitimi ve otopark işletmesi yönelik otopark danışmanlığı ve imalat konusunda güvenilir bir partner arıyorsanız, OtoparkPartner firmamız size en iyi çözümleri sunacağına emin olabilirsiniz.


 • 0

Hastane Otoparkı Tasarımı


Hastane Otoparkı

Hastane otoparkı, genel tasarımı hastane trafiğinin düzenlenmesi ve hastane ziyaretçileri ile çalışanlarının park sorunlarının en aza indirgenmesi için çok önemlidir. Hastane otoparkı tasarımında genellikle dikkat edilmesi gereken konular şunlardır:

Kapasite: Hastane otoparkı, tasarımı yapılırken hastanenin büyüklüğüne ve günlük trafiğine göre yeterli kapasite sağlanmalıdır.

Erişim: Hastane otoparkı, ana girişine yakın olmalıdır ve araçlar için uygun yollar ve yönlendirme levhaları kullanılmalıdır.

Güvenlik: Hastane otoparkı, hastane ziyaretçileri ve çalışanlarının güvenliği için iyi aydınlatılmalı ve güvenlik kameraları ile takip edilmelidir. Ayrıca, güvenlik personeli de gerektiğinde kullanılabilir.

Engelliler için uygunluk: Engelli ziyaretçiler için ayrılmış özel park yerleri sağlanmalıdır. Bu park yerleri, diğer park yerlerinden daha geniş olmalı ve engelli rampalarına erişim sağlanmalıdır.

Çevresel faktörler: Hastane otoparkı, çevresel faktörlere de dikkat edilmelidir. Yakın binalar, yeşil alanlar veya doğal görüntülerle uyumlu olmalıdır. Ayrıca, otoparkın doğru şekilde aydınlatılması, yağmur suyunun doğru şekilde yönetilmesi ve çevre koruma yasalarına uygunluğu da önemlidir.

İşaretlemeler: Hastane otoparkı, park yerlerinin işaretlenmesi, araçların rahat bir şekilde park etmelerine ve trafiğin daha iyi yönetilmesine yardımcı olur. Ayrıca, acil giriş çıkış yolları, engelli rampaları ve diğer önemli alanların da işaretlenmesi gereklidir.

Yükseklik kısıtlamaları: Bazı hastaneler, helikopter pistleri veya yüksek binalar nedeniyle yükseklik kısıtlamalarına sahip olabilir. Hastane otoparkın yüksekliği bu kısıtlamalara uygun olarak belirlenmelidir.

Trafik yönetimi: Hastane otoparkında trafiğin düzenlenmesi çok önemlidir. Bu nedenle, araçların rahatça hareket edebilmesi için yeterli aralıklar sağlanmalı ve trafik yönetimi için personel görevlendirilmelidir.

Hastane Acil Otoparkı ve Yolları

Acil giriş ve çıkış yolu işaretlerine dikkat edilmeli:

Hastane otoparkında acil giriş ve çıkış yolları net bir şekilde işaretlenmelidir. Bu, acil durum araçlarının hastane binasına daha hızlı erişebilmesine yardımcı olur.

Acil giriş ve çıkış için özel alanlar belirlenmeli:

Hastane otoparkında acil giriş ve çıkışlar için özel alanlar belirlenmelidir. Bu alanlar, acil durum araçlarının hastane binasına en kısa yoldan erişimini sağlar.

Acil durum araçları için özel kapı kullanılmalı:

Acil durum araçları için özel bir kapı kullanılabilir. Bu kapı, acil durum araçlarının hastane binasına hızlıca giriş yapmasını ve hastaların daha hızlı bir şekilde nakledilmesini sağlar.

Acil durum araçları için özel yollar oluşturmalı:

Hastane otoparkında, acil durum araçları için özel yollar oluşturulabilir. Bu yollar, hastane binasına hızlıca ulaşmalarını sağlar ve diğer araçların trafiğini etkilemez. Ayrıca, acil durum araçları için özel bir park alanı belirlenebilir, böylece hastaların hızlı bir şekilde nakledilmesi sağlanır.

Hastane otoparkı tasarımı, hastanenin günlük trafiği ve acil durumlar gibi durumlara hazır olmasını sağlamak için çok önemlidir. Taksilerin hastaneye gelişi, acil durum araçlarının girişi ve çıkışı, hastaların kolayca taşınması ve otoparkta dolaşımın düzenlenmesi, hastane otoparkı tasarımında dikkate alınması gereken faktörlerdir.

Hastane Otoparkı Taksi Alanları:

Taksiler için ayrılmış alanlar:

Hastane otoparkında, taksiler için ayrılmış özel bir alan olmalıdır. Bu alanın hastane binasına yakın olması, taksilerin hastaları kolayca indirmelerini ve alabilmelerini sağlayacaktır.

Taksiler için bekleyiş alanı:

Hastane otoparkında, taksiler için bekleyiş alanı da oluşturulabilir. Bu alan, hastaların taksilere kolayca erişebilmelerini ve taksilerin hastane otoparkında dolanmalarını engelleyerek trafiği rahatlatır.

Taksiler için yolun levhalarla işaretlenmesi:

Taksilerin hastane otoparkında kolayca navigasyon yapabilmeleri için yol levhalarla işaretlenmelidir. Taksilerin hastane binasına doğru hareket etmeleri gereken yolu gösteren işaretler, taksilerin hastane otoparkında bu sayede kolayca dolaşabilmelerini sağlar.

Taksilerin hareket alanlarının genişletilmesi:

Taksilerin hastane otoparkında hareket ederken kolayca manevra yapmalarını sağlamak için, taksilerin hareket alanlarını genişletilmelidir. Bu, durumda taksilerde bulunan hastaların daha hızlı bir şekilde indirip alabileceği anlamına gelir.

Hastane otopark yolu, yaya yolu, otopark trafik akışı ile otopark yerleşim ve otopark uygulama çözümleri konusunda OtoparkPartner olarak sizin otopark ihtiyacınızı karşılamak için birçok seçenek sunulacağına emin olabilirsiniz.


 • 0

Karavan Otopark Düzenlenmesi


Karavan Otoparkı Düzenlenmesi & Tasarımı

Karavan otoparkı düzenlemesinde, karavan otopark alan tasarımında karavanların boyutlarına ve otoparkın tasarımına göre değişebilir. Ancak genellikle, her karavan için ayrılmış bir park alanı bulunur.

Karavan otoparkı tasarımında, otopark alanları genellikle dikdörtgen veya kare şeklindedir ve yeterli büyüklükte düzenlenmiş olmalıdır. Tipik olarak, bir karavanın boyutları 2.5 metre genişlik ve 6 metre uzunluğunda olabilir. Bu nedenle, her karavan park alanının en az 3 metre genişliği ve 7 metre uzunluğu olmalıdır. Böylece, karavanlar otopark alanlarına rahatça sığar ve manevra yapmak için yeterli alan kalır.

Karavan otopark alanları düzenlenirken, uygun malzemeyle zemin işaretlemeleri veya sınır çizgileri ile belirlenebilir. Bu şekilde, karavanlar arasındaki mesafe korunarak, her karavanın otopark alanı belirgin bir şekilde belirlenmiş olur. Otopark alanları ayrıca, otoparkın tasarımıyla uyumlu bir şekilde düzenlenebilir. Örneğin, otopark alanları bir dizi sıralama halinde düzenlenebilir ve bu sayede otopark daha düzenli bir görünüme sahip olur.

Ayrıca, her otopark alanının kolayca erişilebilir ve manevra yapılabilir olması da önemlidir. Bu nedenle, otoparkın tasarımında yolların genişliği ve şekli de önemli bir faktördür. Yolların genişliği, karavanların rahatça hareket edebileceği kadar geniş olmalıdır. Yolların şekli de, karavanların kolayca manevra yapabilmesi için uygun bir şekilde düzenlenmelidir.

Son olarak, otopark alanları karavanlar arasında yeterli mesafe bırakmak, karavanların hareket etmesi ve bakımı için gerekli alanı sağlanmalıdır. Böylece, karavan sahipleri park alanlarına kolayca erişebilir ve otopark alanlarından ayrılırken diğer karavanlara zarar vermezler.

Karavan Otoparkının İşletilmesi

Karavan otoparkı işletmesi, karavan sahiplerine güvenli ve rahat bir park alanı sağlayarak, karavan kullanımının daha keyifli hale gelmesine yardımcı olur. Ayrıca, karavan sahiplerine sunduğu diğer hizmetlerle de, karavan otoparkı işletmesi müşteri memnuniyetini arttırabilir ve işletme karlılığını yükseltebilir.

Karavan işletmesi, aşağıdaki hizmetleri sunarak karavan sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılayabilir:

Güvenlik: Karavan sahipleri, karavanlarının güvende olduğundan emin olmak isterler. Bu nedenle, işletme, otopark alanının güvenliğini sağlamak için çeşitli tedbirler almalıdır. Örneğin, güvenlik kameraları, giriş-çıkış kontrolleri, aydınlatma sistemleri gibi tedbirler alınarak karavanların güvenliği sağlanabilir.

Bakım ve onarım hizmetleri: Karavan sahipleri, karavanlarının düzenli bakım ve onarımlarının yapılmasını isteyebilirler. İşletme, bu hizmetleri sunarak karavan sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılayabilir. Örneğin, bakım ve onarım hizmetleri için bir tamir atölyesi veya işletme bünyesinde bir tamirci çalıştırılabilir.

Temizlik hizmetleri: Karavan sahipleri, karavanlarının temiz ve hijyenik bir ortamda bulunmasını isteyebilirler. İşletme, bu ihtiyacı karşılamak için, otopark alanının düzenli olarak temizlenmesini sağlayabilir.

Yönlendirme hizmetleri: Karavan sahipleri, otopark alanında kolayca yönlendirilmek isteyebilirler. İşletme, otopark alanı içinde işaretler, yönlendirme levhaları veya haritalar gibi hizmetler sunarak karavan sahiplerinin otoparkta daha kolay hareket etmelerini sağlayabilir.

İnternet erişimi: Karavan sahipleri, seyahatleri sırasında internet erişimine ihtiyaç duyabilirler. İşletme, ücretsiz Wi-Fi gibi hizmetler sunarak karavan sahiplerinin internete kolayca erişmelerini sağlayabilir.

İletişim hizmetleri: Karavan sahipleri, seyahatleri sırasında acil durumlar için iletişim hizmetlerine ihtiyaç duyabilirler. İşletme, bu hizmetleri sunarak karavan sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılayabilir. Örneğin, acil durum telefon numaraları veya sağlık hizmetleri gibi bilgiler sunulabilir.

Konaklama hizmetleri: Karavan otoparkı işletmesi, konaklama hizmetleri sunarak karavan sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılayabilir. Konaklama hizmetleri genellikle şu şekillerde sunulur:

Kamp alanı: Karavan sahipleri, otopark alanında bir kamp alanı kullanarak konaklayabilirler. Bu alanlar, genellikle elektrik, su, atık boşaltma gibi temel ihtiyaçları karşılamak üzere donatılmıştır.

Mobil evler: Karavan sahipleri, mobil evlerde konaklayarak daha konforlu bir deneyim yaşayabilirler. Mobil evler, karavanlardan daha büyük ve daha kalıcı bir yapıya sahiptirler.

Yerleşik karavanlar: Otopark işletmeleri, kendi yerleşik karavanlarını kiralayarak konaklama hizmeti de sunabilirler. Bu karavanlar, genellikle tıpkı bir otel odası gibi hizmet verirler ve temizlik, havlu, yatak çarşafları gibi olanaklar sağlanır.

Diğer konaklama seçenekleri: Otopark işletmeleri, ayrıca çadır kiralama, yurt tarzı konaklama, odalı bloklar gibi farklı konaklama seçenekleri de sunabilirler.

Konaklama hizmetlerinin yanı sıra, işletmeler genellikle sosyal aktiviteler, kafe, restoran, market gibi hizmetleri de sunarak karavan sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırlar. Bu hizmetler, karavan sahiplerinin otoparkta daha rahat bir deneyim yaşamalarını sağlar ve işletme için de ek gelir kaynakları oluşturabilir.

Karavan otopark düzenlenmesi, tasarımı, uygulaması ve danışmanlığı konularında güvenilir bir partner arıyorsanız, OtoparkPartner firmamız size en iyi çözümleri sunacağına emin olabilirsiniz.


 • 0

Tır ve Kamyon Otoparkı


Tır ve Kamyon Otoparkı

Tır ve kamyon otoparkları, ticari araçlar için park etme ve dinlenme alanlarıdır. Bu nedenle, tır ve kamyon otoparklarının ihtiyaçları otomobil otoparklarından farklıdır. İşte bir tır ve kamyon otoparkının nasıl olması gerektiği ile ilgili bazı önemli faktörler:

Yeterli alan:Tır ve kamyonlar büyük araçlardır, bu nedenle otoparkın yeterli büyüklükte olması ve araçların rahat bir şekilde park edebilmesi için yeterli alan sunması gerekmektedir. Ayrıca, tır ve kamyonların hareket etmesi için geniş manevra alanlarına ihtiyaçları vardır.

İyi aydınlatma: Tır ve kamyon otoparklarının iyi aydınlatılmış olması gerekmektedir. Aydınlatma, güvenlik için önemlidir ve araç sürücülerinin park yerlerini bulmalarına yardımcı olur.

Güvenlik önlemleri: Tır ve kamyon otoparklarının güvenliği, ticari araçlar ve yüklerinin çalınmasını veya zarar görmesini önlemek için önemlidir. Otoparklar, güvenlik kameraları, aydınlatma, güvenlik personeli ve çitler gibi önlemler alarak güvenliğini sağlamalıdır.

Tesisler: Tır ve kamyon sürücüleri, uzun süre yollarda kalabilirler ve dinlenmeleri için bazı tesislere ihtiyaç duyarlar. Tır ve kamyon otoparkları, tuvaletler, duşlar, dinlenme alanları, yiyecek ve içecek satışı gibi tesisler sunarak sürücülerin ihtiyaçlarını karşılamalıdır.

Erişim: Tır ve kamyon otoparklarına erişim, ticari araçların kolayca giriş ve çıkış yapabilmesi için uygun olmalıdır. Otoparkların ana yollara yakın veya çıkışlara yakın olması, erişim açısından önemlidir.

Çevresel faktörler: Tır ve kamyon otoparkları, çevre açısından da uygun olmalıdır. Otoparklar, yakıt sızıntıları veya atık su deşarjları gibi çevresel faktörlerin önlenmesi için uygun şekilde tasarlanmalıdır.

Bu faktörlerin tümü, tır ve kamyon otoparklarının etkili bir şekilde işleyebilmesi için önemlidir. Araç sürücüleri için güvenli ve rahat bir otopark alanı sağlamak, ticari araç işletmeleri ve nakliye endüstrisi için de önemlidir.

Otopark danışmanlığı konusunda güvenilir bir partner arıyorsanız, OtoparkPartner size en iyi çözümleri sunacağına emin olabilirsiniz.


 • 0

Araç Kör Bölgesi Hesaplama


Otopark Araç Kör Bölgeleri ve Kaza Riskler:


Otobüs, kamyon ve tır gibi uzun araçların  sorunlarından biri, aracın çevresinde, sürücünün yan tarafında veya dikiz aynalarında göremediği geniş alanlar olan aracın kör görüş noktalarından (alanları) kaynaklanan kaza riski oluşmaktadır.

Bu tür araç sürücüsü yeterince hızlı tepki veremezse, kör görüş noktalar (alanları) daha küçük araçlarla yıkıcı yan darbelere veya arkadan çarpışmalara neden olabilir. Bu tür kazalardan kaçınmak için, araç şoförleri şerit değiştirmeden, kavşağa girmeden veya dönüş ile geri yönlü hareket yapmadan önce kör görüş noktalarını (alanları) özenle izlememesi gerekmektedir.

Otoparklarda Kör Görüş Noktalar (alanları) :

Büyük ticari araçların bazıları, boyutları ve tasarımları nedeniyle zayıf görüş alanlarına sahiptir. Araç kabin şekli nedeniyle aracın önünde, yanında ve arkasında kör görüş noktalar (alanları) oluşturabilir. Araçta bulunan yan aynaları bu kör görüş noktalar (alanları) küçültür ama bu noktaları ortadan kaldıramaz. Standart ticari araçlar için kör görüş noktalar (alanları), araç kabininin her iki yanında,arkada ve önde araç boyutuna göre değişiklik gösterir.

Otopark Araçlarda Kör Görüş Bölgelerinin Tespit Edilmesi:

Kör bölge diyagramları manuel yöntem kullanılarak trafik akış güvenliğini sağlamak amacıyla bir alternatif olarak uygulanmaktadır. Bu yöntemle kör bölgeleri tespit edilen araçların, kullanılacağı bölgelerde ekipman ve yayalara çarpma riskine karşı önceden alınacak önlemlerin değerlendirilmesinde etkili bir yöntemdir.


Araçlarda Kör Bölge Hesaplaması
“Araç Kör Bölge Ölçüm Diyagramı – Örnek”

Araştırmalar,işletme içersinde yada bir cadde/otoyol inşaat şantiyesinde ve çevresinde çalışanların çeşitli yaralanma riski altında olduğunu göstermektedir. Çalışma alanı dışından geçen motorlu araç trafiğinden kaynaklanan yaralanma riskine ek olarak, çalışma alanı içinde inşaat araçlarının ve ekipmanlarının hareketinden kaynaklanan yaralanma riski de aynı derecede tehlikelidir.


“Araç Kör Bölge Hesaplaması – Örnek”

Araç kullanıcısının konumundan görülemeyen çeşitli inşaat araçlarının ve ekipmanlarının etrafındaki alanların görselleştirilmesine yardımcı olan, ayrıntılı bir inşaat aracı listesi ve şeması kullanılarak hareket halindeki araçların ileri,geri ve dönüşlerde takip edeceği güzergah önceden belirlenmelidir.

Araçların kör bölge riskleri, bu yönde yapılacak çalışmayla minimize edilme olanağı bulunmaktadır.

Araç kör bölge hesaplanması, yapılacak araç kör bölgesi hesaplamasına bağlı olarak otopark yenileme, otopark bakımı, otopark işaretleme, otopark zemin sorunları, personel eğitimi ve otopark işletmesi yönelik otopark danışmanlığı ve imalat konusunda güvenilir bir partner arıyorsanız, OtoparkPartner firmamız size en iyi çözümleri sunacağına emin olabilirsiniz.


 • 0

Servis Aracı Otopark Düzenlemesi


Servis Aracı Otopark Düzenlemesi TasarımıServis aracı otopark düzenlemesi tasarımı için gerekli bilgiler ;

Servis araçları otopark sistemi kullanılacak park alanın boyutlarına ve giriş çıkış yapacakları bağlantı yoluna göre farklılık gösterir. Bu nedenle her servis araçları otopark sisteminin birbirinden farklı m2 de alan ile farklı parsel özellikleri mevcut olacağı için, her bir servis araçları otoparkına özgü tasarım ve ayrı bir çalışma senaryosu gerekir.

Servis araçları otopark sistemi çalışma senaryosunun tasarlanması için servis aracı olarak çalışan minibüs, midibüs ve otobüslerin ebat ve araç sayısı ile servis saati çizelgesiyle birlikte giriş çıkışı belirten servis araçları otopark alanının dwg formatında çizimi gereklidir.

Servis araçları otopark sistemini kullanacak araçların, araç boyutlarına göre tasarlanacak otopark düzeni personel giriş ve çıkış saatlerindeki yoğunluğunu ve karmaşayı is güvenliği göz önüne alınarak sonlandır.

Servis araçları otopark sistemi vardiya ile çalışan  işletmelerde, hangi servis aracının personeli indirdikten sonra transit olarak devam edeceği, hangi servis aracının personeli indirdikten sonra servis araçları otopark alanında ne şekilde bekleyeceğini de düzenlenmesinin tasarlanması sonuç olarak servis araçları otopark sistemi çalışma senaryosunu konusunu kapsar.


” Metrobüs Simülasyon Çalışması “


 • -

✨ Otopark Yerleşim ve Uygulama Örnekleri


OTOPARK İÇİ PARK YERİ, YOL, DÖNÜŞ

SİMÜLASYONU ve UYGULAMASI


TIR OTOPARKI, KAMYON OTOPARKI, MİNÜBÜS OTOPARKI, HİZMET & BİNEK ARAÇLARI OTOPARKI, FORKLİF ve KARAVAN OTOPARKI, YOL ÇALIŞMASI, OTOPARK KAPASİTE ARTISI ÇALIŞMASI

Plaza Otoparkı Yerleşim ve Uygulama Çalışması 10.000m2

Istanbul-Dudullu


PLAZA OTOPARK YERLEŞİM ve UYGULAMASI
ISTANBUL DUDULLU PLAZA ©


PLAZA OTOPARKI”©
YERLEŞİM ve UYGULAMA ÇALIŞMASI
ISTANBUL DUDULLU PLAZA

AVM Otoparkı Yerleşim ve Uygulama Çalışması 13.000 m2

Artuklu – Mardin


“AVM OTOPARKI”©

AVM OTOPARKI 374 ARAÇ PARK KAPASİTE ÇALIŞMASI


AVM Otopark Yerleşim Tasarımı©

( – 1 OTOPARK HAZIRLANIYOR )


Konut Otoparkı Yerleşim ve Uygulama Çalışması 300 m2

Göktürk – Istanbul


” KONUT OTOPARKI “©

90′ Otopark Giriş Çıkış Sorun Çözümü


” Otopark Giriş Çıkış Sorun Çözümü ©

Kadıköy Açık Otopark Yerleşim ve Uygulama Çalışması 3.000 m2

Kadiköy – Istanbul


Açık Otopark Yerleşim Tasarımı©

Otopark Yerleşim Planı İçerisinde Araç Anahtarı Vermek İstemeyenler, Aboneler, Yeddi emin Parkı ve Uzun Süreli Park Edecek Araçlar İle Araç Yıkama Göz Edilerek Tasarlanmış Yerleşim Çalışması


Kadıköy Açık Otopark İşletme Projesi©

KADIKÖY OTOPARK ZEMİN ÇALIŞMASI

OTOPARK ZEMİN ÇALIŞMASI

OTOPARK YERLEŞİM UYGULAMASI©

OTOPARK YERLEŞİM UYGULAMASI©

OTOPARK YERLEŞİM UYGULAMASI©
OTOPARK YERLEŞİM PROJELENDİRME UYGULAMASI

Istanbul Havalimanı Yani Açık Otopark 6000m2 7/24 Güvenlikli Shuttle, Vale ve Oto Yıkama Hizmeti Verecek Şekilde Tasarlanması

“Havaalanı Otoparkı” ©

Havaalanı Otopark Dahilinde Park Halinde İken Araç Anahtarı Vermek İstemeyen Sürücüler, Aboneler, Kısa ve Uzun Süreli Park Edecek Araçlar İle Araç Yıkama Göz Edilerek Tasarlanmış Açık Otopark Yerleşim Çalışması.


Ankara AVM Otoparkı Yerleşim ve Uygulaması 13.000 m2

Çankaya – Ankara


Ankara AVM Otoparkı Araç Şarj İstasyonu, Engelli Park, Bisiklet ve Motor Park Alanları İle 7/24 Güvenlikli ve Oto Yıkama Hizmeti Verecek Şekilde Tasarlanmıştır.


AVM OTOPARKI ANKARA


Ankara AVM Açık Otopark Yerleşimi ©


AVM OTOPARKI ANKARA


“AVM OTOPARK PLANI “©

Plaza Otopark Yerleşim ve Uygulama Çalışması 2.000 m2


Istanbul-Okmeydanı


Otopark Yerleşim Tasarımı – 2021©

Plaza Otoparkı Araç Park , Motor Park ve Oto Yıkama Hizmeti Verecek Şekilde Tasarlanması


3D Otopark Yerleşim Tasarımı – 2021©

Servis Alanı Otopark Düzenlemesi 2600m2

Mudanya – Bursa


İşletme Servis Alanını 7/24 Kullanacak Otobüs, Midibüs ve Minübüslerin Park Edip Bekleyecek yada Çalışanları İndirip Çıkış Yapacak Düzende Hizmeti Verecek Şekilde Tasarlanarak Uygulaması Gerçekleşmiştir.


Servis Otopark Alanı -2022©

Servis Otopark Alanı Çalışması – Bursa – 2022©


Servis Otopark Alanı Uygulaması – Mudanya – 2022© • 0

Otopark Planı✨ Otopark Planı ve Simülasyonu

Otopark planı, otopark için tasarlanan otopark planı, otopark uygulamasına başlanmadan önce, otopark simülasyonla test edilerek otopark planına uygun yerleşim çalışması yapılmaktadır.


Otopark Planı Örnek

Otopark planı, her otopark için ayrı tasarım gerektiren çalışma ilgili yönetmelikle belirlenen şartları taşıması gereklidir.

Her otopark planı, otopark uygulamasına başlanmadan önce, plana uygun olarak simülasyonla test edilerek sonuçlandırılır.


Otopark Planı ve Uygulama öncesi Simülasyon


 • 0

Servis Aracı Otopark AlanıServis araçları otopark alanı sistem tasarımı ve düzenlemesi .


Otopark Simülasyon Çalışması

Servis araçları otopark alanı düzenleme çalışması için ;


1- Araç boyutlarına göre otopark alanında minibüs, midibüs ve otobüslerin otopark yerleşim yerlerinin belirlenmesi. √ 


2- Personel araçlardan indikten sonra, transit geçiş sağlayacak araçların boyutlarına göre trafik akışının bir sisteme dayalı olarak otopark alanından çıkışını tasarlanacak senaryo ile sağlanması. √ 


3- Personelin servis araçlarından inmesi ,servis araçlarına binmesi ve servis aracı bekleme yeri olarak tasarlanacak otopark alanların belirlenmesi. √ 


4- Servis araçlarından otopark alanında inerken ve servis araçlarına binerken güvenli yaya yolu alanların oluşturulması. √ 


5- Servis aracını kullananlara yönelik otopark alanında bekleme surecinde sosyal alan belirlenmesi. √ 


6- Servis araçlarına otopark alanında ulaşım ve servis alanından personel giriş ve çıkış kapılar kadar ulaşılacak yaya yolu tasarım senaryosu gibi her servis otopark alanının konumu ve istenen detaylara yönelik servis otopark araçları sistemi çalışması öncelikle simülasyonda onaylanır. Daha sonra uygulama yapılması iş güvenliği dikkate alınarak tamamlanır.


” Metrobüs Simülasyon Çalışması “


 • 0

Otopark Dizayn


Otopark Dizayn

✨ Otopark dizaynı için araç park yerlerinin uygulama alanına uygun açıda ve mesafede yerleştirilip, yerleştirilmediği proje üzerinde test edilmesi gerekir.


Hakkımızda

Otopark Danışmanlık

Translate »