Author Archives: Parking | Otopark

 • 0

Otopark Yaya Yolu


Yaya Yolu Güvenliği

Otopark yaya yolu, tır, kamyon, otobüs, midibüs, minibüs ve binek gibi araçların, bekleme yada otopark alanlarında yayaların güvenli bir şekilde hareket edebileceği, araç trafiğinden izole edilmiş yürüme yollarıdır. Bu yollar, otoparklarda hem yayaların hem de sürücülerin güvenliğini artırmayı amaçlar. Bu nedenle otopark yaya yolları önemli olduğu kadar Yasal gerekliliği de bulunmaktadır.


Otopark Yönetmeliği ve Yasal Gereklilikler

Türkiye’de otopark yaya yollarının gerekliliği, Otopark Yönetmeliği tarafından düzenlenmiştir. Bu yönetmelik, otopark alanlarında yayaların güvenliğini sağlamak amacıyla belirli standartları ve kuralları içermektedir. Yönetmelik kapsamında, otoparklarda belirli genişlikte ve özelliklerde yaya yollarının bulunması zorunludur. Bu düzenlemeler, hem kullanıcı güvenliğini sağlamak hem de otoparkların düzenini korumak için gereklidir. Türkiye’deki otopark yönetmeliklerinde, otopark yaya yollarının önemi ve gerekliliği açıkça belirtilmiştir.

Türkiye Otopark Yönetmeliği’ne göre:

•           Madde 5: Otoparklarda yaya güvenliği sağlanmalı ve yayaların rahatça hareket edebileceği yollar oluşturulmalıdır.

•           Madde 12: Engelli bireylerin erişimini kolaylaştıracak rampalar ve geniş yürüme alanları zorunlu tutulmuştur.

•           Madde 18: Araç trafiği ile yaya yollarının kesişme noktalarında, uygun işaretleme ve güvenlik önlemleri alınmalıdır.


Yaya Yolu Güvenlik Sağlar

Otoparklarda yayaların ve araçların aynı alanı paylaşması, ciddi kazalara yol açabilir. Otopark yaya yolları, yayaların güvenliğini sağlayarak bu tür kazaların önüne geçer. Özellikle alışveriş merkezleri, plazalar, rezidanslar, hastaneler ve okullar gibi yoğun yaya trafiğinin olduğu alanlarda, yaya yollarının varlığı hayati önem taşır. Otopark yönetmeliği, bu tür alanlarda yaya yollarının standartlara uygun şekilde yapılmasını zorunlu kılar.


Yaya Yolunun Sağlayacağı Düzen ve Akış

Yaya yolları, otopark içindeki düzeni ve akışı iyileştirir. Araçların park ederken veya otoparktan çıkarken yayalarla karşılaşma olasılığını azaltır. Bu da araç trafiğinin daha akıcı ve düzenli olmasını sağlar. Yönetmelik, otoparkların düzenli ve güvenli kullanımını sağlamak için yaya yollarının doğru bir şekilde planlanmasını şart koşmaktadır.


Engelli Erişimi

Otopark yaya yolları, engelli bireylerin otopark içinde rahatça hareket edebilmesi için otoparkın fiziki durumuna göre özel olarak tasarlanır. Rampa ve geniş geçiş alanları gibi özellikler, tekerlekli sandalye kullanıcıları ve diğer engelli bireyler için erişilebilirliği artırır. Otopark Yönetmeliği, engelli bireylerin erişimini kolaylaştıracak düzenlemeleri içermektedir.


Ticari Otoparklarda İşyeri ve Müşteri Memnuniyeti

Ticari otoparklarda, güvenli ve düzenli bir otopark, müşteri ve çalışan memnuniyetini artırır. Otopark yaya yolları, işletmelerin güvenliğe verdiği önemi gösterir ve bu da müşteri sadakatini olumlu yönde etkiler. Çalışanlar ise güvenli bir ortamda çalışmaktan dolayı iş yerinden memnuniyet duyarlar. Yönetmelik, işletmelerin bu konudaki sorumluluklarını ve yükümlülüklerini belirler.


Çevresel ve Estetik Değer

Otopark yaya yolları, estetik açıdan da önemli bir rol oynar. Doğru bir şekilde tasarlanmış yaya yolları, otoparkın genel görünümünü iyileştirir. Ayrıca, açık otoparklar için yeşil alanlar ve peyzaj düzenlemeleri ile entegre edilerek çevreye duyarlı bir yaklaşımla tasarlanabilir. Çevre dostu düzenlemeler kullanıcı memnuniyeti artırıcı unsulardandır.

Sonuç olarak otopark yaya yollarının gerekliliği, güvenlik, düzen, erişilebilirlik, memnuniyet ve çevresel değerler açısından birçok avantaj sağlamaktadır. Otopark Yönetmeliği’ne uygun şekilde yapılan yaya yolları, hem kullanıcılar hem de işletmeler için büyük faydalar sağlar. Bu nedenle, her otoparkın yaya yollarına sahip olması zorunludur ve bu düzenlemeler sayesinde otoparklar daha güvenli ve düzenli hale gelir.

Yaya yolu dahil otopark alanı tasarımı, danışmanlığı ve  uygulaması konularında farklı çözümler sunuyoruz. Bu çözümler sayesinde bireysel kullanıcılar ile işletmelerin ihtiyaçlarını belirleyerek verimliliğini arttırmak, ticari gelirlerini ve araç kapasitesini yükseltmek amaçlı çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
 • 0

Ulaşım Planlaması

Lojistik Merkezler İçin Otopark Ulaşım Planlaması


Araçların Otopark Alanı ve Yol Özellikleri

Lojistik merkezlerin verimli bir şekilde çalışabilmesi, etkili ulaşım planlaması ve projelendirme ile doğrudan ilişkilidir. Araçların otopark alanları ve yolların özellikleri, lojistik operasyonların sorunsuz ve hızlı bir şekilde yürütülmesini sağlar. Bu durum araçların otopark alanlarına kolay ve hızlı bir şekilde giriş ve çıkış yapabilmesiyle doğrudan ilişkilidir. Ulaşım planlama ve projelendirme süreçlerinde, otopark alanlarının ve bu alanlara giriş-çıkışların optimize edilmesi, lojistik operasyonların etkinliğini artırır.

Lojistik Merkezler İçin Ulaşım Planlaması ve Projelendirmenin Önemi

Etkili bir ulaşım planlama ve projelendirme süreci, lojistik merkezlerin operasyonel verimliliğini doğrudan artırır. Etkili bir ulaşım planı, mal ve hizmetlerin zamanında ve güvenli bir şekilde taşınmasını sağlar. Doğru planlama, mal ve hizmetlerin hızlı taşınmasını, trafiğin düzenli akmasını ve güvenliğin sağlanmasını mümkün kılar. Lojistik merkezler için ulaşım planlama ve projelendirme sürecinde dikkate alınması gereken unsurlar


Trafik Yönetimi:

Lojistik merkez çevresindeki trafik akışının düzenlenmesi ve optimize edilmesi, yoğunlukları önler ve operasyonel verimliliği artırır.

Yol Ağlarının Geliştirilmesi:

Lojistik merkeze erişimi kolaylaştıran yol ağlarının geliştirilmesi, mal ve hizmetlerin hızlı taşınmasını sağlar.

Toplu Taşıma Entegrasyonu:

Çalışanların lojistik merkeze kolayca ulaşabilmesi için toplu taşıma sistemlerinin entegrasyonu önemlidir.

Ulaşımda Sürdürülebilirlik:

Çevre dostu ulaşım çözümleri, lojistik merkezlerin çevresel ayak izini azaltır ve sürdürülebilirliği artırır.


Ulaşım Planlaması ve Projelendirmede

Araçların Otopark Alanlarının Önemi


Lojistik merkezlerde araçların otopark alanlarına giriş ve çıkışları, operasyonel verimliliği etkileyen kritik unsurlardır. Bu süreçlerin optimize edilmesi, trafiğin düzenli akmasını ve zaman kaybının önlenmesini sağlar. Araçların otopark alanlarına giriş ve çıkışlarında dikkate alınması gereken unsurlar şunlardır:

Genişlik ve Tasarım: Otopark giriş ve çıkışlarının genişliği, büyük ve ağır araçların rahatça manevra yapabilmesi için yeterli olmalıdır. Geniş giriş ve çıkış alanları, trafiğin sıkışmasını önler ve araçların hızlı hareket etmesini sağlar.

Akıllı Giriş ve Çıkış Sistemleri: RFID etiketleri, otomatik plaka tanıma sistemleri ve akıllı bariyer sistemleri gibi teknolojiler, araçların giriş ve çıkışlarını hızlı ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmelerine yardımcı olur.

Yönlendirme Levhaları ve İşaretler: Giriş ve çıkış noktalarında yer alan yönlendirme levhaları ve işaretler, sürücülerin doğru yönü kolayca bulmalarını sağlar. Bu, karışıklığı önler ve trafiğin düzenli akmasını destekler.

Güvenlik Önlemleri: Giriş ve çıkış noktalarında güvenlik kameraları, aydınlatma ve güvenlik personeli bulundurulması, araçların ve sürücülerin güvenliğini sağlar.

Zamanlama ve Planlama: Giriş ve çıkış zamanlarının iyi planlanması, yoğun saatlerde trafik sıkışıklığını önler. Araçların belirli zaman dilimlerinde giriş ve çıkış yapmaları, operasyonel verimliliği artırır.


Ulaşım Planlaması ve Projelendirmede

Lojistik Merkezler İçin Yol Özelliklerinin Önemi


Lojistik merkezlerin çevresindeki yolların özellikleri, lojistik operasyonların verimliliği açısından kritiktir. İyi tasarlanmış yollar, trafik akışını düzenler ve güvenliği artırır. Yol planlamasında dikkate alınması gereken özellikler şunlardır:

Genişlik ve Taşıma Kapasitesi: Yolların genişliği ve taşıma kapasitesi, özellikle ağır yük taşıyan araçların rahatça geçebileceği şekilde tasarlanmalıdır.

Dönüş Alanları ve Manevra Kabiliyeti: Büyük araçların kolayca manevra yapabilmesi için geniş dönüş alanları sağlanmalıdır.

Yol İşaretleri ve Levhalar: Yol işaretleri ve levhalar, sürücülerin güvenliğini ve trafiğin düzenli akışını sağlar. Hız sınırları, yönlendirme levhaları ve uyarı işaretleri, yolların etkin kullanımını destekler.

Bakım ve Onarım: Yolların düzenli bakım ve onarımı, güvenli ve sorunsuz bir trafik akışını sağlar. Çukurlar ve çatlaklar, araçlara zarar verebilir ve trafik kazalarına neden olabilir.


Ulaşım Planlaması ve Projelendirmede

Teknolojinin Rolü


Teknoloji, lojistik merkezler için ulaşım planlama ve projelendirme süreçlerinde verimliliği artırmak için önemli bir rol oynar:

Akıllı Ulaşım Sistemleri (ITS): Trafik yönetimini, yol güvenliğini ve ulaşım verimliliğini artırmak için kullanılır. Akıllı sinyalizasyon, trafik izleme sistemleri ve dijital haritalar, ulaşım ağlarının etkinliğini artırır.

Dijital Park Sistemleri: Boş park yerlerinin hızlıca bulunmasını sağlar ve park alanlarının verimli kullanımını optimize eder.

Veri Analitiği: Ulaşım verilerinin analiz edilmesi, trafik akışını iyileştirmek ve gelecekteki ulaşım ihtiyaçlarını tahmin etmek için kullanılır.


 Ulaşım Planlaması ve Projelendirme İçin

Sürdürülebilir Uygulamalar


Sürdürülebilir ulaşım planlama ve projelendirme, çevresel etkileri azaltmak ve toplumsal faydaları artırmak için lojistik merkezler açısından kritik öneme sahiptir:

Yeşil Alanlar ve Peyzaj: Yolların ve otopark alanlarının çevresinde yeşil alanlar ve peyzaj düzenlemeleri, çevre dostu bir yaklaşımı destekler.

Enerji Verimliliği: Aydınlatma ve diğer enerji tüketen sistemlerde enerji verimliliği sağlamak, karbon ayak izini azaltır.

Alternatif Yakıtlı Araçlar: Elektrikli ve hibrit araçlar için şarj istasyonları gibi altyapılar, sürdürülebilir ulaşımı destekler.

Lojistik merkezler için ulaşım planlama ve projelendirme, araçların otopark alanları ve yol özellikleri açısından doğru yaklaşımlar gerektirir. İyi planlanmış ve projelendirilmiş ulaşım altyapısı, operasyonel verimliliği artırırken, çevresel sürdürülebilirliği de destekler. teknolojinin entegrasyonu ve sürdürülebilir uygulamalar, ulaşım ağlarının daha etkin ve çevre dostu olmasını sağlar. Lojistik merkezler, bu stratejileri benimseyerek ulaşım sistemlerinin verimliliğini ve güvenliğini artırabilirler.

İşletmelere yönelik ağır yük taşıyıcı araçları için park alanı tasarımı, danışmanlığı ve  uygulaması konularında farklı çözümler sunuyoruz. Bu çözümler sayesinde işletmelerin ihtiyaçlarını belirleyerek verimliliğini arttırmak, gelirlerini ve araç kapasitesini yükseltmek amaçlı çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
 • 0

Otopark Verimliliği


Otopark Verimliliğini Maksimuma Çıkarmak

Günümüzün yoğun şehir yaşamında, otopark alanlarının verimli kullanımı hem işletmeler hem de kullanıcılar için büyük bir önem taşımaktadır. Otopark verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için güvenlik başta olmak üzere tüm faktörlerin hesaba katılması gerekir. Otopark verimliliği, otopark yönetimi, akıllı park sistemleri, otopark çözümleri, otopark uygulamaları ile otopark danışmanlık konularında en iyi otopark çözümlerini üretmek için çalışma yapılmalıdır.

Otopark Verimliliğini Artırmanın Yolları

Otoparkın Kapsamlı Analiz ve Planlaması

 • Otoparkın mevcut durumunu analiz ederek, kapasite kullanımını ve potansiyel geliştirme alanlarını belirlenmelidir.
 • Trafik akışını optimize edecek ve kullanıcı memnuniyetini artıracak stratejik planlar oluşturulmalıdır.

Otoparkta Gelişmiş Teknoloji Kullanımı

 • Akıllı park sistemleri, sensörler ve yazılımlar ile otoparkınızın verimliliğini artırmada bütçeye paralel olarak kullanılmalıdır.
 • Gerçek zamanlı veri analizi ile anlık durum değerlendirmeleri yaparak hızlı çözümler üretilmelidir.

Otoparkın Kullanıcı Dostu Tasarımı

 • Kolay, hızlı ve güvenli erişim sağlayan otopark düzenlemeleri buna bağlı araç yerleşim düzeni ile kullanıcıların otopark kullanım deneyimi iyileştirilmelidir.
 • Engelli park yerleri, elektrikli araç şarj istasyonları ile bisiklet, motosiklet gibi araçlara özel alanlar sunarak tüm kullanıcıların ihtiyaçları karşılanmalıdır.

Otoparkın Çevresel ve Ekonomik Faktörleri

 • Sürdürülebilir ve çevre dostu uygulamalarla otopark yönetiminde fark yaratılarak, eğitimli personelin sürekliliği ile uyumlu bir çalışmanın yaratılması gereklidir.
 • Maliyet ve bütçe konularında etkin çözümler sunularak, otopark işletmesinin giderlerini düşürmeyi amaçlayan, hizmet öncelikli çalışma planı uygulanması gerekmektedir.

Otopark verimliliğini artırması için otopark yolu ,rampa, araç yerleşimi, motor park, yaya yolu, yaya geçidi şarj istasyonu vb. gibi konular otopark çalışmasında park alanına özgü olarak değerlendirilmektedir. Otopark alanındaki ihtiyaca özel çözümler geliştirilerek uzun ömürlü ve verimli otopark işletme sisteminin kurulması, otopark yönetim verimliliğini maksim seviyeye çıkarmak isteyen firmalar tarafından öncelikle değerlendirilmelidir.

Otopark araç yerleşimi tasarımı, ve uygulama konularında OtoparkPartner firmamız, otopark ihtiyacınızı karşılamak için birçok seçenek sunar. Siz de aracınızı güvenle park etmek için bizimle iletişime geçin.
 • 0

Trafik Yoğunluğu Azaltma


Otopark Trafik Yoğunluğu

Otopark Kaldırım Köşe Eklemeleri:


Trafik yoğunluğu açık kapalı otopark alanı, sokak, ve yolu içinde kullanılan kaldırıma ilave köşe eklemeleri yapılarak yolların köşe açılarının düzenlenmesi, ara sokaklarda, yollarda, önemli bir etkiye sahiptir ve çeşitli açılardan bu sokaklarda ve yollarda trafik yoğunluğunu azaltmada önemli bir rol oynarlar:

Trafik Akışı ve Dönüşler: Otopark yollarının, ara sokakların kaldırım köşe açıları, araçların giriş ve çıkışlarını düzenler. Daha geniş ve açık köşe açıları, ara sokaklardan ana yollara veya diğer ara sokaklara daha rahat bir şekilde dönüş yapmayı sağlar. Bu durum, trafik akışını iyileştirir, trafik yoğunluğunu azaltır ve ara sokaklardaki araçların daha akıcı bir şekilde hareket etmelerini sağlar. İlave köşe eklemeleri, sürücülerin köşeleri daha yavaş dönmesini sağlayabilir. Bu sayede sürücüler dönüşlerini daha fazla yavaşlatır ve bu da genel olarak trafik hızını kontrol altında tutar. Aynı zamanda ek kaldırım köşeleri, araç trafik akışını yönlendirmek için kullanılabilir. Özellikle kavşaklarda veya dönemeçlerde ilave köşeler, araçların belirli bir yöne doğru dönüş yapmasını sağlar ve araç trafik akışını düzenler ve araç trafik yoğunluğunu azaltılmasına katkıda bulunur.

Yaya Güvenliği: Otopark yollarına bağlı, ara sokaklardaki kaldırım köşe açıları, yayaların bu sokaklardan geçişlerini kolaylaştırır ve güvenliğini artırır. Daha geniş köşe açıları, yayaların yaya geçiti kullanılan köşeleri daha rahat geçmelerini ve araçlarla etkileşimde bulunmalarını sağlar. Bu da yaya trafiği için daha güvenli bir ortam oluşturur.

İlave Otopark Alanları: Kaldırıma ilave köşe eklemeleri yapılması, bazı durumlarda ilave otopark yeri kazanılmasını sağlayabilir. Bu durum, özellikle sokakta park yeri sıkıntısı yaşandığı durumlarda veya mevcut park alanlarının yetersiz olduğu durumlarda önemli olabilir. İlave köşe eklemeleriyle elde edilen bu ek otopark yerleri, artan otopark alanları,otopark kapasite artışı, araç trafiği azaltma gibi çeşitli avantajlar sağlayabilir.

Estetik ve Çevresel Uyum: Otopark yollarına bağlı, ara sokaklardaki kaldırım köşe açıları, sokakların genel estetiğini ve çevresel uyumunu etkiler. Daha uygun tasarlanmış köşe açıları, sokakların daha düzenli ve davetkar bir görünüme sahip olmasını sağlar. Ayrıca, çevresel unsurlarla uyumlu köşe açıları, sokakların genel çevresel kalitesini artırabilir.

Trafik Hızı Kontrolü: Otopark yollarına bağlı, ara sokaklardaki kaldırım köşe açıları, araçların bu sokaklarda daha yavaş hareket etmelerini teşvik eder. Dar ve keskin köşe açıları, araçların dönüşlerini yavaşlatır ve bu da genel olarak ara sokaklardaki araç trafik hızını azaltır. Bu, ara sokaklarda güvenliği artırır ve sakin bir yaşam ortamı sağlar.

Engellilere Erişilebilirlik: Otopark yollarına bağlı, ara sokaklardaki kaldırım köşe açıları, engelli bireylerin bu sokaklara erişimini kolaylaştırır. Daha uygun tasarlanmış köşe açıları, tekerlekli sandalye kullanıcıları veya yürüme zorluğu olan kişilerin daha rahat ve güvenli bir şekilde bu sokaklarda hareket etmelerini sağlar.

Bu nedenlerle, kaldırım köşe açıları otopark alanlarında,ara sokaklarda,yollara da trafik akışı, yaya güvenliği, estetik, araç trafik hızı kontrolü ve erişilebilirlik gibi bir dizi önemli faktörü etkiler. Bu faktörlerin bir araya gelmesi, otopark alanlarında, ara sokakların genel kullanılabilirliğini ve yaşanabilirliğini artırır.

Ancak, ilave köşe eklemelerinin trafik üzerindeki etkileri doğru şekilde planlanmalı ve uygulanmalıdır. Yanlış yerleştirilmiş veya aşırı sayıda köşe ekleme, araç trafik sıkışıklığına veya karmaşıklığına neden olabilir. Bu nedenle, köşe eklemelerinin araç trafik akışı, güvenlik ve erişilebilirlik gibi faktörlere dikkatlice dengelenmesi gerekir. İyi planlanmış köşe eklemeleri, genellikle trafik yönetimini iyileştirirken, aşırı veya yanlış uygulandığında trafik sorunlarına yol açabilir.

Otopark araç yerleşimi tasarımı, ve uygulama konularında OtoparkPartner firmamız, otopark ihtiyacınızı karşılamak için birçok seçenek sunar. Siz de aracınızı güvenle park etmek için bizimle iletişime geçin.
 • 0

Yol, Kavşak Düzenlemesi


Otopark Yolu, Sokak, Kavşak Düzenlemesi


Otopark yol veya sokak alanı bölgesinde iyileştirme düşünülürken, yol veya sokak tipi belirlenerek ona uygun özellikleri tasarlayarak başlamalıdır. Güvenli yol sistemi, içinde bir dizi sokak türü oluşturuyor. Sokak türleri kullanım ulaşım özelliklerine göre tanımlanır.

Yol veya eğri kavşaklarda ana güvenlik faktörlerinden biri yanal görünürlüktür. Keskin dönüşler yapan sürücüler, yeterli boşluğu seçmek için karşıdan gelen trafiğe bakmakta zorluk çekerler. İnsanlar yaşlandıkça baş ve boyun hareketliliği genellikle azaldığından, keskin virajlar yaşlı sürücüler için özel zorluklar ve potansiyel tehlikeler oluşturur.

Eğri kavşakların etkilerini hafifletmeye yönelik tasarım özellikleri arasında her yöne dur işaretleri veya trafik sinyalleri gibi trafik kontrollerinin eklenmesi ve/veya köşe görüş mesafesini iyileştirmek için geometrik iyileştirmeler yer alır.

Geometrik karşı önlemler genellikle eğri açılı kavşaklarda güvenliği artırmada en etkili yaklaşımdır ancak önemli inşaat maliyetleri gerektirebilir.

Otopark içi kavşaklarda geçiş mesafelerini kısaltmak, yaya görünürlüğünü artırmak ve dönüş trafiğini yavaşlatmak için dönen araçlara yönelik kaldırım amaçlı kullanılan boş alanların boya ve delinatörler kullanılarak yarıçapları en aza indirilmelidir.

Aynı zamanda otopark içi kavşaklarda geçiş sürelerini azaltmak, yaya görünürlüğünü artırmak ve dönüş trafiğini yavaşlatmak için yaya hacminin yüksek olduğu alanlarda bekleme bölgelerinin genişletilmesin daha uygun olduğu dikkate alınmalıdır.

Açık otopark yolu kullanımı içinse, kaldırım köşelerini mümkün olan en dar yarıçapta tasarlayarak kaldırımı uzatır. Bu sayede kaldırım köşe hizalamaları, yayalar ve sürücüler arasındaki karşılıklı görünürlüğü artırır, bekleme alanını artırır ve geçiş mesafesini azaltır. Uygulanmış yol veya sokak uzantısı aracının dönüş hareketleriyle çeliştiğinde ise, mümkün olan her yerde kaldırım uzantısının ortadan kaldırılması yerine boyutu küçültülmelidir.

Otopark araç yerleşimi tasarımı, ve uygulama konularında OtoparkPartner firmamız, otopark ihtiyacınızı karşılamak için birçok seçenek sunar. Siz de aracınızı güvenle park etmek için bizimle iletişime geçin.
 • 0

Otopark Tasarımı & İşlevsellik

Otopark İşlevsel Tasarım

Otopark tasarımı ve işlevsellik; İhtiyaca yönelik otopark işlevsel tasarımında “iş makineleri, tır, kamyon, otobüs, midibus, minibüs ve binek araçlar” için aşağıdaki başlıklar altında ele almaktayız.


1-Otopark Yeri Düzenlemesi:

 • Otopark yeri araç sayısı ve kapasitesi
 • Otopark araç yerlerinin boyutları ve konumu
 • Otopark sahasında manevra alanları ve dönüş yarıçapları
 • Engelli otopark yerleri

2-Otopark Trafik Akışı:

 • Otopark giriş ve çıkış noktalarının yerleşimi
 • Otopark trafik akışının düzenlenmesi
 • Otopark tek yön yollar ve yön işaretleri
 • Otopark içi bariyerler ve kavşak düzenlemeleri

3-Otopark İçi Yaya Yolları ve Güvenliği:

 • Yaya kaldırımları ve yaya yolu düzenlemeleri
 • Yaya geçitleri ve işaretlemeleri
 • Yaya ve araç yollarının ayrımı
 • Yaya güvenliği için gerekli önlemler

4-Otopark İçi Engelli Erişimi:

 • Engelli otopark yerlerinin konumu ve düzenlemesi
 • Otopark içi engelli erişim yolları ve rampaları
 • Engellilere yönelik işaretlemeler ve yönlendirmeler

5-Otopark Aydınlatması ve Güvenlik:

 • Otoparkın genel aydınlatma sistemi
 • Otoparkın güvenlik kameraları ve izleme sistemleri
 • Otopark acil durum çıkışları ve yangın güvenliği önlemleri
 • Otoparkın güvenliği için gerekli önlemler

6-Otopark Sahasında İşaretlemeler ve İşaretler:

 • Otopark yerlerinin işaretlenmesi
 • Otopark yön işaretleri ve trafik işaretleri
 • Otopark acil durum işaretlemeleri ve yangın güvenliği işaretleri
 • Engelli erişimi işaretlemeleri

7-Otopark Çevresel Düzenlemeler:

 • Otopark yeşil alanlar ve peyzaj düzenlemeleri
 • Otopark yağmur suyu drenajı ve sızdırmazlık önlemleri
 • Gürültü önlemleri
 • Otoparkın estetik görünüm ve çevresel uyum

8-Otoparklarda Teknolojik Çözümler:

 • Akıllı otopark sistemleri
 • Otopark yeri rezervasyon ve yönlendirme uygulamaları
 • Otopark içi elektrikli araç şarj istasyonları

Bu başlıklar, otoparkın “iş makineleri, tır, kamyon, otobüs, midibus, minibüs ve binek araçlar“ içinişlevsel ve kullanıcı dostu olarak tasarlanması için göz önünde bulundurulması gereken ana konularıdır.

Her başlık otopark sahalarının ayrı kullanım amacı, özellikleri ve konumunun olduğu dikkate alındığında detaylı tasarım seçenekleri ve işletme stratejileri de tespit edilecek ihtiyaca göre ele alınmaktadır.

Otopark araç yerleşimi tasarımı, ve uygulama konularında OtoparkPartner firmamız, otopark ihtiyacınızı karşılamak için birçok seçenek sunar. Siz de aracınızı güvenle park etmek için bizimle iletişime geçin.
 • 0

Otopark Yolu


Otopark ve Otopark Yolu İmalat Süreci


Açık kapalı otopark yolu ve yol imalat sürecinde çeşitli faktörler göz önünde bulundurulmalıdır. Açık kapalı otopark yolu ve yol imalat sürecini önemli olan faktörler sırasıyla:

 • Otopark Yolu İmalatında Güvenlik: Otopark yolu ve yolların inşası sırasında güvenlik ön planda tutulmalıdır. Bu, uygun trafik akışını sağlamak için doğru işaretlemelerin, trafik sinyallerinin ve aydınlatmanın sağlanması anlamına gelir. Ayrıca, yaya güvenliği için kaldırımlar, geçitler ve engelli erişimi gibi öğelerin de dikkate alınması gerekir.
 • Otoparklarda Uygun Tasarım ve Boyut: Otopark yolu ve yolların tasarımı, mevcut alanın maksimum kullanımını sağlamalıdır. Araçların rahat bir şekilde park edilebilmesi ve trafiğin akıcı bir şekilde ilerleyebilmesi için uygun boyutlara sahip olmalıdır. Ayrıca, araç ve yayaların güvenliği için uygun dönüş yarıçapları ve görünürlük de göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Otopark Yolu İmalatında Dayanıklılık: Otopark yolu ve yolların dayanıklı olması önemlidir, çünkü ağır trafik ve çevresel faktörler gibi etkilere maruz kalacaklardır. Kaliteli malzemelerin kullanılması, doğru yapı tekniklerinin uygulanması ve düzenli bakımın sağlanması, dayanıklılığı artıracaktır.
 • Otopark Yolu İmalatında Drenaj: Otopark yolu ve yolların drenajı, yağmur suyunun uygun şekilde tahliye edilmesini sağlamak için önemlidir. Su birikintileri ve su hasarını önlemek için uygun eğimler ve drenaj sistemi tasarlanmalıdır.
 • Otoparklarda Çevre Dostu Tasarım: Otopark yolu ve yol imalatı sırasında çevresel etkiler göz önünde bulundurulmalıdır. Sürdürülebilir malzemelerin kullanımı, yeşil alanlar ve doğal habitatların korunması gibi faktörler çevre dostu tasarıma yardımcı olur.
 • Otoparklarda Erişilebilirlik: Engelli erişimi, otopark yolu ve yol imalatında önemli bir konudur. Yol ve kaldırım tasarımları, tekerlekli sandalye kullanıcıları ve diğer engelli bireylerin kolayca erişebileceği şekilde düzenlenmelidir.
 • Otopark Yolu ve Yollardaki Trafik Akışı ile Kapasite Kullanımı: Otopark yolu ve yolların tasarımı, trafiğin akıcı bir şekilde ilerleyebilmesini sağlamalıdır. Yeterli şerit sayısı, düzgün trafik sirkülasyonu ve uygun hız sınırları gibi faktörler göz önünde bulundurulmalıdır.

İhtiyacınız olan otopark alan çalışması için hemen bizi arayın ! Otopark sorununuza konforlu ve güvenli çözümler sizleri bekliyor.
 • 0

Otopark Standartları


Otopark Standartları & TAPA


Otopark standartlarını yurt dışında belirleyen TAPA (The Transported Asset Protection Association) Taşınan Varlıkları Koruma Derneği uluslararası bir sivil toplum kuruluşudur ve taşımacılık sektöründeki varlıkların yurt dışında güvenliğini sağlamayı hedefleyen bir örgüttür. TAPA, 1997 yılında Avrupa merkezli olarak kurulmuş olup, günümüzde dünya genelinde birçok ülkede otopark standartlarının belirlenmesinde faaliyet göstermektedir.

TAPA, taşımacılık varlıklarını üç farklı sınıfa ayırır: A, B ve C. Her sınıf, güvenlik risk düzeyine göre belirlenmiştir.

The Transported Asset Protection Association – TAPA Taşınan Varlıkları Koruma Derneği tarafından hazırlanan (Parking Security Requirements – PSR), Otopark Güvenlik Gereksinimleri taşımacılık sektöründe otopark yerleriyle ilgili güvenlik gereksinimlerini belirleyen bir standarttır. PSR, taşımacılık şirketlerine, otopark alanlarında güvenlik risklerini azaltmak ve varlıklarını korumak için rehberlik eder. PSR standartlarının ana unsurları kısaca;

 • Otopark Alanı Seçimi: PSR, park alanlarının güvenlik açısından doğru bir şekilde seçilmesini sağlar. Otopark yerinin fiziksel özellikleri, çevresel faktörler, erişim kontrolleri ve güvenlik donanımları gibi faktörler göz önünde bulundurulur.
 • Çevresel Güvenlik: PSR, otopark alanlarının çevresel güvenlik önlemlerini kapsar. Bu önlemler arasında güvenlik duvarları, çitler, aydınlatma sistemleri, kapılar ve kameralar gibi unsurlar bulunur. Otopark yerinin dışarıdan gelen tehditlere karşı korunması sağlanır.
 • Erişim Kontrolü: PSR, otopark alanlarına erişimi kontrol etme gerekliliğini vurgular. Bunun için kapılar, bariyerler, kartlı geçiş sistemleri veya güvenlik personeli gibi yöntemler kullanılır. Sadece yetkililerin otopark alanına girişi sağlanır.
 • Güvenlik Personeli: PSR, otopark alanlarında güvenlik personeli bulundurma gerekliliğini belirtir. Bu personel, otopark alanını sürekli olarak gözlemleyerek, güvenlik ihlallerini ve olası tehditleri tespit etme, müdahale etme ve durumu yönetme yetkisine sahiptir.
 • Kamera Sistemleri: PSR, otopark alanlarında kamera sistemlerinin kullanılmasını önerir. Kamera sistemleri, otopark alanının tüm bölgelerini izlemek ve güvenlik kayıtlarını tutmak için kullanılır. Bu, olayların geriye dönük analiz edilmesini sağlar ve soruşturma süreçlerine yardımcı olur.
 • Alarm Sistemleri: PSR, otopark alanlarında alarm sistemlerinin kurulmasını tavsiye eder. Hareket sensörleri, kapı sensörleri, yangın alarm sistemleri gibi çeşitli alarm sistemleri kullanılarak otopark alanında olası tehlikelere karşı erken uyarılar sağlanır.

Parking Security Requirements (PSR) TAPA’nın standartları, taşımacılık sektöründeki şirketlere otopark alanlarının güvenliğini artırmak için yurt dışında kapsamlı bir rehberlik sunmaktadır. Bu standartları uygulayan şirketler, otopark alanlarında güvenliği sağlayarak varlıklarının korunmasını ve operasyonel risklerin azaltılmasını sağlayabilirler.

Yurt içinde TAPA standartlarında birçok otoparka gereksinimi bulunmaktadır. Otopark alanlarının belirlenmesi, tasarımı ve uygulanması otopark kullanıcılarının varlık güvenliğini artırırken, otopark işletmelerine ise müşterilerinin güvenini kazanmasını aynı zamanda sektörde rekabet avantajı elde edilmesini sağlar.

İhtiyacınız olan otopark alan çalışması için hemen bizi arayın ! Otopark sorununuza konforlu ve güvenli çözümler sizleri bekliyor.
 • 0

Araç Yükleme Alanları

Ağır Yük Taşıyıcı Araçların Güvenli Yol Tasarımı ve Araç Yükleme Alanları


Ağır yük taşıyıcı araçların kullanacağı güvenli yollar ağır yüklerin taşınabilmesi için önemlidir. Önemli başlıkları kısaca özetlersek;

Yolun dayanıklılığı: Ağır yük taşıyıcıları için yolun dayanıklı olması önemlidir. Yolun alt yapısı ve malzeme seçimi, yük taşıyıcılarına dayanacak şekilde olmalıdır.

Genişlik ve dönüş yarıçapları: Yolun yeterli genişliği, ağır yük taşıyıcılarının geçişine izin verecek şekilde olmalıdır. Ayrıca, dönüş yarıçapları da büyük taşıtların kolayca manevra yapabilmesini sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır.

Eğim ve yükseklik farkları: Ağır yük taşıyıcılarının hareket ederken eğim ve yükseklik farklarına maruz kalabileceği göz önünde alınarak, yolun bu farklara uygun şekilde hale getirilmesi gerekmektedir.

Ağır yük taşıyıcı araçların için yüklemede güvenli alanların oluştuşlması ağır yüklerin taşınabilmesi için ayrıca önemlidir.

Yeterli boş alan: Ağır yük taşıyıcı araçların yüklerini düzgün bir şekilde yükleyebilmeleri için yeterli boş alan sağlanması gereklidir. Bu alanlarda yük taşıma araçlarının kolayca manevra yapabileceği ve yüklerin güvenli bir şekilde yerleştirilebileceği bir alandan oluşmalıdır.

Zemin dayanıklılığı: Yükleme alanının zemini, ağır yükleri destekleyecek kadar sağlam olmalıdır. Beton veya uygun mukavemetli bir zemin tercih edilmelidir.Branda çekme alanı dahil her türlü güvenlik önlemi alınarak trafiğe çıkması için alan düzenlemesi yapılmalıdır.

Zemin ve yüzey işaretlemeleri: Yükleme alanında, ağır yük taşıyıcı araçların doğru şekilde hareket etmesini sağlamak için zemin ve yüzeyde uygun işaretlemeler ve işaretler bulunmalıdır.Bu işaretler sayesinde araçlara yüklerin düzgün bir şekilde yerleştirilmesini ile yüklerin taşınmasını kolaylaştırır.

Ağır yük taşıyıcı araçların yol ve yükleme alanı tasarımında güvenlik büyük bir öneme sahiptir. Güvenlik açısından dikkate alması gereken bazı faktörler şöyle sıralanabilir.

Trafik Düzenlemeleri:

Ağır yük taşıyıcı araçların kullanacağı yollar, diğer araçlardan ayrılmalı ve özel olarak belirlenmiş olmalıdır. Bu düzenleme diğer sürücülerin ağır yük taşıyıcılarının hareketlerinden etkilenmesini önleyeceği gibi kaza riskini azaltır.Yol ve yükleme alanında uygun trafik işaretleri ve uyarı levhaları bulundurularak sürücülerin ve yayaların ağır yük taşıyıcılarının varlığından haberdar olmalarını sağlanmalıdır.

Yükleme Alanı Güvenliği:

Yükleme alanının yeterli aydınlatmaya sahip olması önemlidir böylece sürücüler ve diğer çalışanların güvenli bir şekilde hareket etmelerini sağlanır.Yükleme alanında alınacak güvenlik önlemleri, güvenlik kameraları, bariyerler veya güvenlik görevlileri gibi önlemleri içerebilir.Yükleme alanında sadece yetkili personelin bulunmasını sağlayacak kontroller de ayrıca düşünülmelidir.

Acil Durum Prosedürleri:

Yükleme alanında acil durumlar için uygun prosedürler oluşturulmalıdır. Oluşturulacak prosedürle yangın, kaza veya acil tıbbi durumlar gibi durumlar için hızlı müdahale imkanı sağlanır.

Eğitim ve Bilinçlendirme:

Ağır yük taşıyıcı araçları kullanan sürücülerin yeterli eğitim almaları önemlidir. Bu eğitimler güvenli sürüş tekniklerini, yüklerin doğru şekilde yüklenmesini ve taşınmasını gibi konuları içermelidir. Yükleme alanında çalışan diğer personel ise ağır yük taşıyıcı araçların hareketlerine dikkat etmeli ve güvenlik konusunda bilinçlendirilmelidir. Bu ve benzeri eğitim konuları iş kazalarını önlemek için önemlidir.

İşletmelere yönelik ağır yük taşıyıcı araçları için park alanı tasarımı, danışmanlığı ve  uygulaması konularında farklı çözümler sunuyoruz. Bu çözümler sayesinde işletmelerin ihtiyaçlarını belirleyerek verimliliğini arttırmak, gelirlerini ve araç kapasitesini yükseltmek amaçlı çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
 • 0
2018 ©

Otopark Analizi


✨ Otopark Yeterlilik Analizi

Otopark işletmesinin yeterliliği otoparka giren bir aracın park yeri bulmasının mümkün olup olmayacağının olasılığını hesaplayarak ölçülebilir. Otopark işletmesi tespit edilen doğrultuda kapasite artışını uygularsa (boşluk yaratarak ya da ek sistem kurarak) bu sorun yüksek olasılıkla çözüleceği garanti edilir.

BosDoluledtabela

Bir aracın park yeri bulamama olasılığı aşağıdaki gibi mevcut park yeri sayısı ve trafik yükü karşılaştırılarak hesaplanabilir.

Otopark yeterliliği öncelikle, trafik yükü kullanılarak tahmin edilmektedir:

A = Q * T

A = Trafik yükü,
Q = Gelen araç akış hızı
T = Ortalama park süresini


Daha sonra, aşağıdaki formül kullanılarak otopark yeri bulamama olasılığını hesaplanır.

P = (A M / M!) / (1 ​​+ A + A 2/2 +… + A M / M!)

Otopark alanında;
P  = Park yeri bulamama olasılığı
A = Trafik yükü
M = Park yeri sayısı

Otopark yeri sıkıntısı olasılığı yüksek ise, otopark tesisi daha fazla park yerini eklemeyi düşünebilirsiniz .

iletisimiHakkımızda

Otopark Danışmanlık

Translate »