Otopark Yerleşimi Kazalar & Önlemler

 • 0

Otopark Yerleşimi Kazalar & Önlemler


Otopark Yerleşiminde Kazaları, Önlemler ve Sorumluluk

Otopark yerleşiminde meydana gelen kazaların nedenleri çeşitli olabilir. Bu nedenlerden bazıları şunlardır:

 • Sürücü hataları: Otopark yerleşiminde meydana gelen kazaların büyük bir bölümü, sürücülerin dikkatsizliği, hatalı park etme, manevra yaparken yetersiz dikkat, hızlı araç kullanma vb. nedenlerden kaynaklanır.
 • Yetersiz aydınlatma: Otoparklarda yetersiz aydınlatma, görüşü zorlaştırır ve kazalara neden olabilir. Özellikle gece veya kötü hava koşullarında yetersiz aydınlatma kazaları artırır.
 • Yetersiz işaretlemeler: Otoparklarda yeterli yönlendirme işaretlemeleri olmadığı zaman, sürücüler park etmek, otoparktan çıkış yolunu bulma veya manevra yapmakta zorluk çekebilir. Bu da kazalara neden olabilir.
 • Yetersiz güvenlik önlemleri: Otopark yerleşiminde yeterli güvenlik önlemleri alınmadığı zaman, araç hırsızlıkları, vandalizm, saldırılar gibi suçlar işlenebilir. Bu durum sürücülerin güvenliği açısından da risk taşır.
 • Yetersiz bakım: Otopark yerleşiminde yeterli bakım yapılmadığı zaman, aydınlatma ,havalandırma ve zemin yüzeyinde çizgilerin silinmesi, çukurlar, bozukluklar ve engeller oluşabilir. Bu da kazalara neden olabilir.

Otoparklarda işletmeci firmanın alması gereken önlemler

Otopark yerleşiminden kaynaklı kazaların önlenmesi için işletmeci firmaların alabileceği önlemler şunlardır:

 • İyi aydınlatma: Otoparkın tüm bölümlerinin iyi aydınlatılması, sürücülerin araçlarını park etmeleri ve hareket etmeleri sırasında diğer araçlarla ve nesnelerle çarpışmaları engelleyebilir.
 • Trafik işaretleri: Otoparklarda trafik işaretleri uygun yerlerde ve doğru şekilde kullanılmalıdır. Yön gösterici levhalar, park yeri işaretleri, hız limiti işaretleri, kasisler vb. uygulama malzemeleri kullanarak sürücülerin otoparkta doğru şekilde yönlendirilmesi sağlanabilir.
 • Engellemelerin kaldırılması: Otoparkta araçların ve diğer nesnelerin düzgün bir şekilde park edilmesi için engelleyici nesnelerin kaldırılması veya belirgin bir şekilde köşe  koruyucuları, stoper, delinatör gibi malzemelerle işaretlenmesi gerekmektedir.
 • Personel eğitimi: Otopark personelinin sürücülerle etkileşiminde doğru davranışları öğrenmeleri için eğitim verilmelidir. Personel, sürücülerin doğru yönlendirilmesi, otoparkta güvenli bir ortamın sağlanması ve kazaların önlenmesi için gerekli bilgi ve becerilere sahip olmalıdır.
 • Güvenlik kameraları: Güvenlik kameraları, otoparkta meydana gelen kazaların önlenmesine yardımcı olabilir. Kameralar, araçların ve diğer nesnelerin doğru şekilde park edilip edilmediğini, sürücülerin kurallara uygun davranıp davranmadığını izleyerek sorunları önceden tespit etme imkanı sağlar.
 • Sık kontroller: İşletmeci firmaların otoparkta düzenli kontroller yaparak potansiyel tehlike oluşturan durumları önceden tespit etmesi ve en kısa sürede önlem alması gerekmektedir.

Bu önlemler, otoparklarda meydana gelen kazaların sayısını azaltabilir ve sürücülerin güvenli bir şekilde park edebilmeleri için gerekli ortamı sağlayabilir.

Otopark Kazalarında Sorumluluk

Otopark İşletmeci firma sorumluluğu

Otoparklardaki kazalarda işletmeci firmalar, genellikle kusurlu kabul edilir ve kazadan doğan maddi ve manevi zararlardan sorumlu tutulabilirler.İşletmeci firmalar,   otoparkın düzenli bir şekilde kontrol edilmesi, güvenlik önlemlerinin alınması, aydınlatmanın yeterli düzeyde olması, trafik işaretlerinin uygun yerlerde ve doğru şekilde kullanılması gibi tedbirleri almakla yükümlüdür. Ancak, sürücülerin kusurlu davranışları nedeniyle meydana gelen kazalarda, sorumluluk tamamen işletmeci firmalara yüklenmeyebilir. Bu nedenle, her otopark kazası farklı koşullar altında gerçekleştiğinden, sorumluluğun tam olarak belirlenmesi için detaylı bir inceleme yapılması gerekmektedir.

Otoparklardaki kazalarda işletmeci firmalar, genellikle kusurlu kabul edilir ve kazadan doğan maddi ve manevi zararlardan sorumlu tutulabilirler. İşletmeci firmalar, otoparkın düzenli bir şekilde kontrol edilmesi, güvenlik önlemlerinin alınması, aydınlatmanın yeterli düzeyde olması, trafik işaretlerinin uygun yerlerde ve doğru şekilde kullanılması gibi tedbirleri almakla yükümlüdür. Ancak, sürücülerin kusurlu davranışları nedeniyle meydana gelen kazalarda, sorumluluk tamamen işletmeci firmalara yüklenmeyebilir. Bu nedenle, her otopark kazası farklı koşullar altında gerçekleştiğinden, sorumluluğun tam olarak belirlenmesi için detaylı bir inceleme yapılması gerekmektedir.

Otoparklarda meydana gelen kazalarda sürücü hataları şunları içerebilir:

 • Yetersiz manevra alanı kullanımı: Sürücüler, araçlarını park yerlerine park ederken, park alanlarını ve araç boyutlarını hesaba katmayarak yetersiz manevra alanı kullanabilirler.
 • Hız: Sürücüler, otoparkta yeterince yavaş sürmeyerek diğer araçlarla çarpışabilirler.
 • Dikkatsizlik: Sürücüler, park yerlerine park etmek için dikkatsizce manevra yaparak diğer araçlara veya yayalara zarar verebilirler.
 • Yön işaretlerine uymama: Sürücüler, otoparklarda yön işaretlerini veya trafik işaretlerini görmezden gelerek yanlış yönde veya ters yönde sürüş yapabilirler.
 • Sürüş becerileri: Sürücüler, araç kullanma becerileri yetersiz olabilir ve bu da kazalara neden olabilir.

Bu gibi sürücü hataları, otoparklarda çarpışmalar, çarpışmaların yanı sıra, araç ve insanlara zarar veren diğer kazalara da yol açabilir.

Sürücü sorumluluğu

Otoparklardaki kazalarda sorumluluk, kazanın neden olduğu faktörlere bağlı olarak değişebilir. Genellikle, kazanın neden olduğu faktörler ve kazaya katılanların davranışları göz önüne alınarak sorumluluk belirlenir. Örneğin, sürücülerin yetersiz manevra alanı kullanımı, hızlı sürüş, dikkatsizlik, yön işaretlerine uymama gibi nedenlerle otopark kazaları oluşabilir. Bu durumda, kazanın meydana gelmesinde sürücülerin sorumluluğu olabilir.

Ancak, otoparkta bir araç park ederken veya araçtan iner veya biner iken yaya kazaları da meydana gelebilir. Bu durumda, sürücüsü, aracı park ederken veya araçtan iner veya binerken yaya trafiğine uygun şekilde davranmakla yükümlüdür. Eğer sürücü, bu yükümlülüklerini yerine getirmezse, kazanın meydana gelmesinde sorumluluk onlarda olabilir.

Otopark kazalarında sorumluluk, kazanın meydana geldiği durumun nedenlerine bağlı olarak farklılık gösterebilir. Bu nedenle, her otopark kazası ayrı ayrı ele alınmalı ve sorumluluk belirlenirken tüm faktörler dikkate alınmalıdır.

Otopark yenileme, otopark bakımı, otopark işaretleme, otopark zemin sorunları, personel eğitimi ve otopark işletmesi yönelik otopark danışmanlığı ve imalat konusunda güvenilir bir partner arıyorsanız, OtoparkPartner firmamız size en iyi çözümleri sunacağına emin olabilirsiniz.


HAKKIMIZDA

Parking | Otopark

Parking consultancy services since 2009 . Otopark danışmanlığı hizmeti 2009 yılından bugüne verilmektedir.

Hakkımızda

Otopark Danışmanlık

Translate »